HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

Công ty Trần Phát đã tổ chức chương trình “Thưởng cửa hàng bán tốt và thanh toán tốt trong tháng 04/2023” nhằm đánh giá và đề cao những cửa hàng đã đạt thành tích xuất sắc trong việc bán hàng và thanh toán trong tháng 04/2023. Chương trình nhằm tôn vinh những nỗ lực và đóng góp của khách hàng trong việc phát triển công ty. Chương trình  đã tạo nên một môi trường tích cực và thân thiện giữa công ty Trần Phát và khách hàng. Những hình ảnh vui vẻ này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ và khẳng định sự tôn trọng và đánh giá cao từ công ty đối với khách hàng đã góp phần vào sự thành công của mình.

 

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

Cửa Hàng Minh Phú
Cửa Hàng Minh Phú


HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NHẬN VOUCHER THÁNG 4/2023