Buổi Huấn Luyện về An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho toàn thể nhân viên Công Ty Trần Phát.

An toàn có thể nói là yếu tố cực kỳ quan trọng trong tất cả các ngành nghề yếu tố này cần được ưu tiên hàng đầu. Chính vì sự quan trọng ấy, Công Ty Trần Phát đã tổ chức buổi huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động tại xưởng cho đội ngũ công nhân viên của Công Ty.

Nội dung buổi Huấn Luyện về An Toàn Vệ Sinh Lao Động

  • Các kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở.
  • Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại công trường.
  • Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong xây dựng và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
  • Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.
Sau buổi huấn luyện đội ngũ Công nhân viên đã phần nào hiểu rõ và ý thức trong việc đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động tại xưởng. Và đây sẽ là hoạt động định kỳ của Công Ty Trần Phát nhằm đảm bảo an toàn tại xưởng.
Xưởng Công Ty Trần Phát được đảm bảo đầy đủ các yếu tố an toàn sẽ hạn chế các rủi ro xảy ra và đảm bảo được sự an toàn cho công nhân viên. Đồng thời đảm bảo chất lượng tại xưởng.

Một số hình ảnh của buổi huấn luyện:

Buổi Huấn Luyện về An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho toàn thể nhân viên Công Ty Trần Phát.

Buổi Huấn Luyện về An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho toàn thể nhân viên Công Ty Trần Phát. Buổi Huấn Luyện về An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho toàn thể nhân viên Công Ty Trần Phát. Buổi Huấn Luyện về An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho toàn thể nhân viên Công Ty Trần Phát.